Financiële administratie

Besteedt u de gehele administratie liever uit? Dat kan natuurlijk ook. In dat geval verricht ik alle werkzaamheden voor uw financiële administratie, zoals:

  • het boeken van verkoop, inkoop, activa, memoriaal
  • het verzorgen van de btw-aangifte
  • etc

Een andere mogelijkheid is dat ik alleen structuur en een efficiënte werkwijze in uw financiële administratie aanbreng. Op die manier kunt u al veel geld besparen.

Periodiek maak ik een cijferrapportage, zodat u in een oogopslag kunt zien hoe uw onderneming ervoor staat. Door de juiste monitoring van uw cijfers kunt u onderneming tijdig bijsturen en toekomstplannen verder uitwerken.

Uw administratie is ‘accountantproef’ en klaar om jaarrekening op te maken!

BiSFinanciële administratie